Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού "WAF-LOAD BALANCER" για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας της Η/Σ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Διακήρυξη